Επικοινωνία
Identification of Skills needs and Training by Elder Caregivers

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία

Κοδριγκτώνος 16
Τ.Κ. 11257, Αθήνα/Ελλάδα
www.iek-akmi.edu.gr
e-mail: eldicare@iek-akmi.edu.gr    
τηλέφωνο: 210 9769560